hrmtool

Arbeidszaken en méér.

Een bedrijfsovername voorbereiden en begeleiden, of opleidingen implementeren in het bedrijf: elke situatie heeft zijn eigen, specifieke oplossing. Die oplossing is altijd uniek en toegespitst op de organisatie. Heeft uw organisatie moeite om een verandering door te voeren op de werkvloer? Of heeft u zelf niet de kennis in huis om een arbeidsvoorwaardenregeling op te stellen? HRM Tool helpt u bij de volgende trajecten:

  • Arbeidsvoorwaarden en andere arbeidszaken
  • Organisatieaanpassingen
  • Aansluiting onderwijs en bedrijfsleven

Arbeidsvoorwaarden

Soms heeft u niet de expertise in huis om zelf aan de slag te gaan met de arbeidsvoorwaarden van uw organisatie. Het inschakelen van een arbeidszakenspecialist is dan de beste oplossing. HRM Tool is gespecialiseerd in alle zaken rondom compensation & benefits. Denkt u hierbij aan:

  • opstellen arbeidsvoorwaardenregelingen (reiskosten, pensioen, etc.)
  • interpretatie cao’s en bedrijfsreglementen
  • uitwerking ontslagzaken, dossiervorming en arbeidsovereenkomsten
  • advies functiebeschrijvingen, waardering van functies en loongebouwen

Organisatieaanpassingen

Wat zijn de effecten van aanpassingen in uw organisatie? Vaak is het moeilijk om iedereen in de organisatie mee te krijgen als er iets verandert. Bovendien moeten er veel praktische zaken geregeld worden. HRM Tool kan ondersteunen bij bijvoorbeeld:

  • advisering van directie en ondernemingsraad
  • schrijven adviesaanvragen
  • opstellen implementatieplannen
  • ontwerpen uitvoeringsbesluiten
  • vaststellen van de effecten bij aanpassing van de arbeidsvoorwaarden
  • begeleiding overname, fusie, bedrijfsopvolging of verkoop van organisatie

Implementatie van opleidingen in de organisatie

Welke ontwikkelbehoeftes zijn er in uw organisatie en bij uw medewerkers? Hoe implementeert u onderwijs succesvol, zodat het succesvol is? En op welke manier communiceert u dit naar de deelnemers? HRM Tool houdt zich niet inhoudelijk bezig met onderwijs, maar weet wat er geregeld moet worden en hoe. Zoals:

  • vaststellen ontwikkelbehoefte
  • opstellen overeenkomsten scholingsinstituten
  • advies opleidingsadministratie

Ervaring

Door uitgebreide kennis en ervaring, onder andere binnen de leisure- en de retailbranche op het gebied van arbeidszaken, weet HRM Tool met welke problematiek uw organisatie te maken kan krijgen. HRM Tool is gespecialiseerd in arbeidsvoorwaarden.

Werkwijze

HRM Tool schrijft geen ellenlange rapporten, maar geeft praktisch advies. Oplossingen waar uw organisatie écht iets mee kan. HRMTool communiceert helder en kent een directe aanpak. Het motto is: brengen, niet halen. HRM Tool werkt samen met diverse partners. Zoals trainers en coaches, maar ook pensioenspecialisten en juristen.

Meer weten?

Voor de juiste oplossing moet eerst de problematiek in uw organisatie helder zijn. Wij gaan hierover graag vrijblijvend met u in gesprek.

Referenties

Contact

hrm tool bv
ijssel 1 5751tw deurne
06-24878034